Mūsų įmonės tikslas – kokybiškai patenkinti visus užsakovo poreikius. Atliktų darbų kokybė, pastato atidavimas naudoti numatytu terminu – tai mūsų veiklos rezultatas. Didelę įtaką sėkmingai įmonės veiklai turi aukštos kvalifikacijos darbininkai bei statybos vadovų patirtis. Atidžiai atrenkame subrangovus ir įjungiame juos į mūsų kokybės politikos vykdymą. Mums talkina tik tie, kurie prilygsta mūsų deklaruojamai kokybei.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB VILNIAUS SRV –  profesionalias ir kokybiškas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos ir remonto paslaugas teikianti atestuota bendrovė.

Gerindami įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, siekiame:
–          Paslaugą teikti vadovaujantis LR verslo šaką reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standartų ISO 9001:2008, ISO 14001, BS OHSAS 18001:2007 reikalavimams;
–          Analizuoti rinkos poreikius ir klientų pageidavimus suteikiant klientui pasitenkinimą jo pageidavimų įgyvendinimu bei kokybišku ir profesionaliu įmonės darbuotojų darbu;
–          Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą;
–          Diegti įmonėje technines naujoves;
–          Vykdyti taršos prevenciją, saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas;
–          Racionaliai naudoti energetinius bei gamtinius išteklius;
–          Garantuoti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą;
–          Įgyvendinti darbuotojų susižeidimo arba susirgimo prevencines priemones, siekiant, kad rizikos valdymas būtų išankstinis, o ne pasekminis;
–          Veikloje vadovautis LR aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniais reikalavimais;
–          Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

UAB VILNIAUS SRV

Direktorius Vidmantas Kriaučiūnas